Uncategorized

Ví dụ về việc tham gia 100%…

Thời điểm tôi viết email này cho bạn là tôi đang ngồi trong một lớp học có tên là Tinh Thần Doanh Nhân của anh Phạm Thành Long.

Anh Long là một trong những người thầy lớn của tôi ở Việt Nam…
Ở đầu chương trình, anh Long có hỏi mọi người

Bao nhiêu người trong số các bạn tham gia 100% vào lớp học này thì toàn bộ mọi người trong hội trường giơ tay lên và nói: Tôi

Nghĩa là họ cam kết sẽ tham gia 100% thời gian của họ ở trong chương trình
 
Nhưng thực sự có một sự khác biệt rất lớn ở một người thực sự cam kết và một người chỉ nói rằng họ cam kết
Tại sao tôi lại nói như vậy???

Trong chương trình này, anh Long có một phần liên quan đến sức khỏe… Toàn bộ hội trường cùng tập luyện nhưng những người “họ tự nhận là doanh nhân, giám đốc này, giám đốc kia” nhưng họ không tập luyện mà chỉ xem những người khác đang tham gia 100%…

 
Bạn thấy buồn cười đúng không nào? Ha Ha Ha.
Tôi hỏi bạn câu này nhé!!!
Đã bao nhiêu lần trong công việc kinh doanh của bạn, bạn nói rằng cam kết 100% thời gian, công sức của bạn để bạn làm một việc gì đó nhưng bạn không làm hết sức của bạn???
Tôi đặt câu hỏi này ra không chỉ để hỏi bạn mà để hỏi chính bản thân của tôi…
 
Đơn giản, tôi cũng có những lúc như vậy và tôi luôn đặt ra câu hỏi đó cho chính mình và những người huấn luyện viên của tôi cũng luôn nhắc nhở tôi và thúc đẩy tôi để tôi hành động…
Tôi cũng có một chương trình đào tạo và huấn luyện tương tự như vậy để giúp những người doanh nhân luôn tập trung 100% vào công việc kinh doanh của họ và giúp cho họ thấy như thế nào gọi là cam kết đến cùng để đạt kết quả…
Tôi gọi chương trình đó là Inner Circle và bạn có thể tham gia tại đây: